Home
Facebook

Ledenvergadering IJsclub

Biddinghuizen - 20 november 2001.  Het bestuur van de ijsclub Biddinghuizen nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 26 november a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsclub aan de Sportlaan 10.

AGENDA
1.) Opening door de voorzitter.
2.) Notulen jaarvergadering 2000.
3.) Mededelingen.
4.) Ingekomen stukken.
5.) Jaarverslag '00/'Ol.
6.) Financiële zaken.
- verslag
- kascontolecommissie
- benoeming nieuwe kascontrolecommissie
- begroting
7.)Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar dhr. G. Mintjes.
- aftredend en niet herkiesbaar dhr. C. Meijer.
8.) Rondvraag.
9.) Sluiting.

LIDMAATSCHAPSKAARTEN
Een gezinslidmaatschap voor 2001/ 2002 kost fl. 17,50 indien u voor 1 december automatisch per bank/giro betaalt. Na 1 december betaald u fl.35,- oftewel € 5,85. Een persoonlijk lidmaatschap kost fl.10,- indien betaald voor 1 december, na 1 december betaald men fl.20,- oftewel € 9,00. Gezinsleden van 16 jaar en ouder hebben een persoonlijk lidmaatschap nodig. Betalen is mogelijk bij de Rabobank in Biddinghuizen op rek.nr. 3481.53.406 t.n.v. de IJsclub of contant op de zittingmorgen op zaterdag 24 november en 1 december van 10.00 tot 12.00 uur in het clubgebouw van de ijsclub aan de Sportlaan 10. U ontvangt dan ook uw lidmaatschapskaarten. Wijzigingen moet men zelf aan de bank doorgeven.

Bron : Biddinghuizen Actueel

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2024 IJsclub Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat